Get Adobe Flash player
Home

Školský kalendár

Organizácia školského roka 2019/2020

1. polrok sa začína 1. septembra 2019, vyučovanie sa začína 2. septembra 2019  končí sa 31. januára 2020.

2. polrok sa začína 1. februára 2020, vyučovanie začína 4. februára 2020 a končí 30. júna 2020.

 

P r á z d n i n y:

 

- Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019  a končia sa 31. novembra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019.

- Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020.

- Polročné prázdniny sú 3. februára 2020.

- Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji sú od 1. marca do 5. marca 2020.

- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020.

- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia sa 31. augusta 2020. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. septembra 2020.

 

Podľa pedagogicko – organizačných pokynov vydaných MŠ SR na šk. r. 2019/2020.