Get Adobe Flash player
Posledné voľné miesta, prihlášky do 2. kola môžete zasielať na adresu školy. :) Termín uzatvorenia známok pre študentov 1.A, 2.A, 3.A, 1.G, 2.G, 3.G, 1.M, 2.M a 3.M je 23. jún 2023. :)

Prihláška na štúdium na SOA PROFI - KAMO a SSŠŠ GAUDEAMUS

Kritéria prijatia na SSŠŠ GAUDEAMUS

PRIJÍMAME PRIHLÁŠKY

newVýsledky prijímacích skúšok na SOA PROFI-KAMOnew 

newVýsledky talentových skúšok na SSŠŠ GAUDEAMUSnew 

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na Súkromnej obchodnej akadémii PROFI - KAMO a SSŠŠ GAUDEAMUS. Prihlášky na štúdium pre nasledujúci školský rok 2023/2024 môžete zasielať cez EDUPAGE. Rozhodujúci je však Váš záujem a študijné výsledky zo základnej školy. V prípade Vašich otázok nás kontaktujte, radi Vám priblížime možnosti štúdia na našej škole! 

!!! NOVINKA: Súkromná stredná športová škola GAUDEAMUS v Bratislave ponúka žiakom 9. ročníkov od septembra 2019 možnosť študovať v odboroch: športové gymnáziumnew športový manažment new  !!!

!!!   NOVINKA AJ NA OBCHODNEJ AKADÉMII !!!

Možnosť študovať obchodnú akadémiu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.


Súkromná obchodná akadémia 
PROFI-KAMO
Súkromná stredná športová škola 
GAUDEAMUS
Športový klub GAUDEAMUS
new Darujte 2% z dane new

new Úspechy našich žiakov new


  Manažérske rozhodovanie a IKT  

Prečo si vybrať nové zameranie? Informatika v podnikaní

Prepojenie ekonomických vedomostí v oblasti IKT pre lepšie uplatnenie na trhu práce.

soa_ponukassg_ponuka