Get Adobe Flash player
Home

Školský kalendár

Organizácia školského roka 2018/2019

1. polrok sa začína 1. septembra 2018, vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) končí sa 31. januára 2019 (štvrtok).

2. polrok sa začína 1. februára 2019 (piatok), vyučovanie začína 4. februára 2019 (pondelok) končí 28. júna 2019 (piatok).

 

P r á z d n i n y:

 

- Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2018 (streda) a končia sa 2. novembra 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).

- Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2018 (sobota) a končia sa 7. januára 2019 (pondelok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).

- Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 (piatok).

- Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji sú od 25. februára do 1. marca 2019

- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok) a končia sa 23. apríla 2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).

- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019 (pondelok) a končia sa 31. augusta 2019 (sobota). Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. septembra 2019 (pondelok).

 

Podľa pedagogicko – organizačných pokynov vydaných MŠ SR na šk. r. 2018/2019.