Get Adobe Flash player
Home Stredná športová škola

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej športovej škole GAUDEAMUS do I. ročníka štvorročného štúdia pre šk. rok 2023/2024 (pre viac info tu...)

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.

Ako jedna z mála škôl na Slovensku sa venuje oblasti športového manažmentu a marketingu. Rozšírená výučba cudzích jazykov.


Termín prijímacích pohovorov na Súkromnú strednú športovú školu GAUDEAMUS je:  od 21.marca 2023 do 15.mája 2023 

Termín doručenia prihlášky na strednú školu je 20.marca 2023

Termín podania prihlášky :

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Prihlášky prijímame na tlačive ako pre štátne školy v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR a e-mailovou prihláškou, ktorá sa nachádza na stránke našej školy: www.dudva.sk.

 

Kritériá prijímacieho konania:

 

Dôležitý u uchádzača je záujem o športovú činnosť a zdravotná spôsobilosť.