Get Adobe Flash player
Home Obchodná akadémia

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnú obchodnú akadémiu PROFI - KAMO do I. ročníka pre šk . rok   2020/2021

 

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.


Ako jediná stredná škola na Slovensku sa venuje oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácii. Novinkou je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov o predmet jazyková obchodná príprava.


Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov zo ZŠ po vyplnení on-line prihlášky.

Termín podania prihlášky :  do 15.5.2020  

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Kritériá prijímacieho konania:

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ.