Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY  v školskom roku 2022/2023

 

5.9.2022 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

6. - 7.9.2022 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

6.9.2022 - Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

od 8.9.2022 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

9.9.2022 – návšteva výstavy ITAPA EXPO 2022 od Dubaja k Dunaju, kde žiaci videli najrôznejšie exponáty vyrobené Slovákmi, vrátane auta na vodíkový pohon.

26.9.2022 - Študenti II.A, III.A, III.G a III.M sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov 16. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2022. Odzneli tu panelové diskusie s víťazmi súťaží. Naši študenti mali možnosť vypočuť si skúsenosti mladých podnikateľov,  ich rady pre nastupujúcu generáciu ako realizovať dobrý nápad a ísť za svojím cieľom. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award a je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

29.9.2022 – Triedny aktív pre IV.A,G,M – informácie o štúdiu, dochádzke, maturitných skúškach a príprave stužkovej slávnosti.

6.10.2022 – návšteva predstavenia „Kým kohút nezaspieva“ od I. Bukovčana. Cieľom predstavenia – scénického čítania, bolo priblížiť študentom literárne dielo aktuálne študovaných autorov v škole. Predstavenie sa uskutočnilo v Malej divadelnej sále v Iuvente. Zúčastnili sa ho študenti prvých ročníkov – I.A, I.G a I.M v sprievode svojich tr. profesorov a vyučujúceho SJL.

11.10.2022 – Školský turnaj vo vybíjanej – dodgeball. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev z jednotlivých tried 1 – 3. ročníka. V družstve bolo 5 hráčov, z toho 1 kapitán. Každý hráč mal 1 život, kapitán 2 životy. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stalo družstvo z I.AM, druhé miesto si vybojovalo družstvo II.M a tretie miesto obsadilo družstvo z III.G. Turnaj sa konal pod záštitou ŠK GAUDEAMUS, ktorý sa postaral aj o ocenenie víťazov.

25.10.2022 - IMATRIKULÁCIE I.A, I.G a I.M triedy. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A, III.G a III.M triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

25.10.2022 – Príprava a nácvik programu na stužkovú slávnosť  - triedy IV.A, IV.G, IV.M

28.10. – 31.10.2022 – JESENNÉ PRÁZDNINY

5.11.2022 – Stužková slávnosť  – IV.A, IV.M, IV.G. Stužková slávnosť,  je stredoškolská slávnostná  udalosť, konajúca sa pred maturitnou skúškou. Pri tejto udalosti boli spoločensky odetým študentom pripínané zelené stužky triednou učiteľkou za prítomnosti krstného rodiča (pedagogického pracovníka, ktorý pokrstil stužky), vedenia školy, rodičov a ostatných pedagogických pracovníkov. Zelená stužka predstavuje nádej, ktorá má pomôcť študentom prejsť maturitnou skúškou.

7.11.2022  - návšteva divadelného predstavenia „Josef Švejk“ v divadle Aréna. Zúčastnili sa ho študenti druhých ročníkov pod vedením pedagogických pracovníkov. Skvelý humoristický román „Osudy dobrého vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej divadelnej scéne! Švejk, predajca psov, sa zapletie do kolotoča príprav na veľkú vojnu. Na svojej ceste stretáva zástupy groteskných postavičiek a zažíva neuveriteľné príhody, ktoré sú nielen správou o rozpade Rakúsko–Uhorska, ale aj metaforou rozkladu našej spoločnosti. Josef Švejk je jeden z nás. Všetci si myslia, že je slabomyseľný, ale on len úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej čírej podobe. Práve dnes je čas priniesť príbeh o takomto človeku – hrdinovi, ktorý môže slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

15.11.2022 – Školský turnaj: basketbal – chlapci, badminton – dievčatá. Turnaj mal u žiakov veľký úspech, ktorí sa navzájom povzbudzovali. Výsledky basketbalového zápolenia: 1. miesto: II.M, 2.miesto: III.G a 3-miesto: IV.G. Výsledky badmintonového turnaja: 1.miesto: Huttová – Valovič; 2.miesto: Hamarová – Pšenko; 3.miesto: Dekanová – Nespalová. Ceny do turnaja venoval ŠK GAUDEAMUS.

24.11.2022 – Beseda so spisovateľkou PhDr. Petrou Hederovou – akcie sa zúčastnili študenti 3. ročníka pod vedením učiteľa SJL JUDr. Bednára. Cieľom bolo, aby sa študenti dostali do kontaktu so spisovateľkou, ktorá tvorí beletriu – krásnu literatúru. Cieľ debaty bol naplnený, študenti sa o debatu zaujímali, mali vecné otázky súvisiace s témou.

24.11.2022 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2022/2023.

24.11.2022 – Konzultačné triedne aktívy – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2022/2023.

1.12.2022 Svetový deň boja proti AIDSCieľom akcie bolo vzdelávať mladých ľudí v oblasti prevencie ochorenia AIDS. Aktivita pozostávala z 3 častí: 1.časť: prednáška (oblasti: sexuálna, hoaxy, štatistika, biológia), 2.časť: praktická časť – vyplnenie dotazníka + vytvorenie plagátu z odtlačkov palca v červenej farbe ako symbol spolupatričnosti voči HIV pozitívnym osobám a 3.časť: diskusia. Akcie sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníkov pod vedením učiteľky biológie Mgr. Hradiskej a výchovnej poradkyne Mgr. Štecákovej.

1.12.2022 – Návšteva športového podujatia – akcie sa zúčastnili študenti tried II.G, III.M, IV.G a IV.M. podujatie prebiehalo formou praktického cvičenia – návšteva futbalového stretnutia FC Petržalka – ŠTK Šamorín, kde aplikovali teoretické vedomosti do praktických zručností. Žiaci boli rozdelení na skupiny, každá z nich robila záznam herných činností jednotlivca a herného systému mužstiev. Výsledky budú prezentované na hodinách praxe.

November – december: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Na našich školách sa po roku opäť konala zbierka pre seniorov z domova dôchodcov. Dokopy sme vyzbierali 60 balíkov, ktoré boli naplnené rôznymi darčekmi, ako aj hrejivými pozdravmi od našich študentov. Do zbierky sa zapojili aj rodičia a učitelia, ktorí nechceli oproti študentom zaostávať. Spoločne sme spojili sily a ukázali, že naši študenti získavajú okrem vzdelávania aj životné hodnoty.

6.12.2022 – Turnaj v stolnom futbale – Majstrovstvá SR stredných škôl – Organizátorom akcie boli FUS – foosball, Foosballová únia Slovenska a ŠK GAUDEAMUS. Turnaja sa zúčastnilo 21 dvojíc. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: zmiešané tímy a chlapci – dvojice. Výsledky turnaja: Zmiešané tímy: 1.miesto: Harušťáková – Hrajnohová, 2.miesto: Hamarová – Ferenčák, 3.miesto: Mónošiová – Slezák. Chlapci – dvojice: 1.miesto: Mruškovič – Achberger, 2.miesto: Rothbauer – Krajčovič, 3.miesto: Dubeň – Valovič.

15.12.2022 - Dnes sa študenti našich škôl zúčastnili svetovej výstavy Cosmos Discovery, ktorá momentálne prebieha v priestoroch Bratislavskej Incheby. Študenti sa interaktívnou formou vzdelávali v oblasti kozmonautiky, kde využívali aj svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Expozícia im umožnila nahliadnuť do sveta príprav a realizácie vesmírnych programov. Najväčším lákadlom bola možnosť vyskúšať si simuláciu letu do vesmíru, ako aj virtuálna realita. 

November – december – Počas konania MS vo futbale 2022 na školách prebiehala tipovacia súťaž na víťaza MS, ktorú zorganizoval pre študentov ŠK GAUDEAMUS. Súťaž mala u žiakov veľký ohlas a mnohí sa jej zúčastnili. Do posledného dňa nebolo rozhodnuté o víťazovi, až finále rozhodlo, že celkové prvenstvo získal Sebastián Rusnák zo IV.M, ktorý získal cenu venovanú ŠK GAUDEAMUS – airpods.

20.12.2022 – Vianočný futbalový turnaj - sa niesol v znamení predvianočnej nálady a u študentov mal veľký úspech. Vyhodnotenie: 1.miesto: III.G; 2.miesto: IV.M; 3.miesto: I.G. Ceny do turnaja venoval ŠK GAUDEAMUS.

22.12.2022 – Vianočné besiedky - jednotlivé triedy si usporiadali vianočné besiedky s kultúrnym programom a vianočnými koláčikmi. Celá akcia prebehla v slávnostnej vianočnej atmosfére.

23.12.2022 – 8.1.2023 – VIANOČNÉ (zimné) PRÁZDNINY

24.1.2023 - Zasadnutie PRvyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk.r. 2022/2023

27.1.2023 – Polročný stolnotenisový turnaj – Pod záštitou ŠK GAUDEAMUS sa konal, tak ako každý rok, stolnotenisový turnaj. O turnaj bol veľký záujem. Prihlásených bolo 50 žiakov z oboch našich škôl. Vyhodnotenie: chlapci: 1.miesto – Róbert Mruškovič (III.G); 2.miesto - Matej Palčo (IV.G); 3.miesto - Peter Borák (IV.M); 4.miesto - Bruno Sirota. Dievčatá: 1.miesto - Katarína Harušťáková (II.A); 2.miesto – Emanuela Magomedová (III.A); 3.miesto – Nina Mokričková (II.A); 4.miesto – Barbora Pichlerová (II.A). Odmenení žiaci získali medaily, diplomy a ceny venované ŠK GAUDEAMUS.

31.1.2023 – Slávnostné odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok šk.r. 2022/2023

2.2.2023 – Prezentácia Paneurópskej vysokej školy – pre žiakov našich škôl delegát VŠ odprezentoval možnosti ďalšieho štúdia na VŠ po úspešnom ukončení SŠ.

30.1. – 3.2.2023 – Zimné športové sústredenie – sa konalo v Skicentre Opalisko, Žiarska dolina, chata Třinec. Akcie sa zúčastnilo 35 prihlásených študentov oboch našich škôl. Program sústredenia prebiehal v režime: doobedné lyžovanie, poobedný tréning a osobné voľno. Všetci žiaci využívali vleky. Hlavným cieľom sústredenia bolo precvičovanie a zdokonaľovanie lyžiarskej techniky a rozširovanie pohybových možností v oblasti kondície. Cieľ akcie bol splnený, nakoľko boli dobré snehové podmienky. Na záver sústredenia sa uskutočnili preteky v slalome. 1. kategória – snowbord (chlapci a dievčatá): 1. Šimon Chrenko; 2. Artur Bagin; 3. Vasil Badalov. 2. kategória – slalom – mierne pokročilí (chlapci): 1. Matej Slezák; 2. Lukáš Jankura; 3. Patrik Brieda. 3. kategória – slalom – pokročilí (chlapci): 1. Juraj Polák; 2. Oliver Kotula; 3. Samuel Cagáň. 4. kategória – slalom (dievčatá): 1. Emanuela Magomedová; 2. Nina Uličná; 3. Nina Mokričková.

14.2.2023 – Vedecká cukráreň – na pôde CVTI v Bratislave sa naši študenti I.M a II.M zúčastnili prednášky na tému: „Čo sa deje v mozgu, keď spíme a ako na to vplývajú technológie“. Prednáška bola obohatená o diskusiu, pri ktorej sa študenti pýtali najrôznejšie otázky súvisiace so spánkom a jeho poruchami.

15.2.2023 – Beseda so psychologičkou a sociálnou pracovníčkou s CPP. Téma: „Duševné zdravie“. Besedy sa zúčastnili študenti II.A a II.M triedy. Rozprávali sa o smútku, well-beingu, možnostiach vyhľadávania pomoci a tiež spolupracovali na rozličných skupinových aktivitách, týkajúcich sa prevencie pred úzkosťou, depresiou a ďalšími duševnými ochoreniami.

17.2.2023 – Beseda so spisovateľom Mgr. Michalom Hvoreckým, slovenským spisovateľom a publicistom– účastníkmi boli študenti tried: I.A, I.M, II.A, II.M, II.G, III.A, III.M a III.G. Beseda prebehla v družnej atmosfére. Žiaci sa aktívne zapájali do debaty.

20. – 24.2.2023 – JARNÉ  PRÁZDNINY

14.3.2023 – EČ a PFIČ zo SJL

15.3.2023 – EČ a PFIČ z ANJ

16.3.2023 – EČ z MAT

16.3.2023 – Cvičenie na ochranu života a zdravia – pre žiakov 1. a 2. ročníkov. Cieľom ÚC bolo prispieť k zvýšeniu telesnej zdatnosti žiakov, doplniť ich vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti zdravia a života človeka a nedevastovanej prírody.

28.3.2023 – Veľkonočný florbalový turnajZáujem o turnaj bol ako každý rok obrovský, zápasy priniesli vyrovnané výsledky a finále bolo skutočným zážitkom kvality zručností našich žiakov. Výsledky: 1.miesto – II.G; 2.miesto – IV.G; 3.miesto – III.G; 4.miesto – IV.M. Turnaj sa uskutočnil pod záštitou ŠK GAUDEAMUS, ktorý venoval ceny pre najlepšie tímy.

30.3.2023 – Workshop o súhlase vo vzťahoch. Študenti II.A a II.M sa praktickými aktivitami učili dôležitosti súhlasu v bezpečných a zdravých vzťahoch, naučili sa ako rozpoznať nezdravé správanie vo vzťahoch (moc, kontrolu, manipuláciu, nátlak, emocionálne vydieranie). Mali možnosť sa zlepšiť v princípoch asertívnej a rešpektujúcej komunikácie. Workshop prebehol v spolupráci s organizáciou InTYMYta.

4.4.2023 – Talentové prijímacie konanie na SSŠŠ GAUDEAMUS – 1. fáza - overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania pre štúdium na športovej škole.

6.4. – 11.4.2023 – VEĽKONOČNÉ  PRÁZDNINY

17.4. – 21.4.2023 – „Dajme veciam druhú šancu“ (swap). V priebehu tohto týždňa môžu študenti aj učitelia vymeniť nevyužívané veci za iné. Princípom swapu (výmeny) vecí je, že za jednu darovanú vec si môže jedinec zobrať jenu inú vec. Akciou chceme poukázať na využiteľnosť starších predmetov, vďaka ktorej chceme znížiť produkciu odpadu. To, čo je pre nás už staré a nezaujímavé, môže niekto iný pokladať za úplný opak a preto „Dajme veciam druhú šancu“. Akcia je sprevádzaná workshopmi a nápadmi, ako použiť zdanlivý odpad na tvorbu nových využiteľných predmetov.

18.4.2023 - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - maturanti SOA riešili súvislý príklad z účtovníctva.

18.4.2023 – Upracme spolu prírodu – v rámci Dňa Zeme (22.apríl) sa študenti 1. – 3. ročníkov oboch našich škôl ,pod vedením tr. prof., zúčastnili danej akcie, ktorá sa konala na Kamzíku. Spolu poupratovali vybranú lokalitu a potom prebiehali voľné aktivity ako športové hry, prednáška o ekologickom správaní sa v prírode a pod.

20.4.2023 - Fotografovanie tried – tak ako každoročne sa jednotlivé triedy odfotili pre budúce spomienky na strednú školu.

20.4.2023 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk.r. 2022/2023.

20.4.2023 – Konzultačné triedne aktívy

27.4.2023 - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - maturanti SSŠŠ obhajovali svoje maturitné práce z oblasti športového manažmentu.

3.5.2023 – Obhajoba trénerských prác – študenti SSŠŠ obhajovali svoje práce pre získanie  trénerskej kvalifikácie – „Tréner III. kvalifikačného stupňa“.

4.5.2023 – Prijímacie konanie na SOA PROFI – KAMO - overenie vedomostí zo SJL a MAT formou testov.

9.5.2023 – Darovanie krvi - Krv nad zlato, aj tak sa ta opísať tkanivo prúdiace v našich cievach. Darcovia krvi sú tí, od ktorých závisia životy iných. Krv je stále potrebná a aj preto sa študenti našich škôl rozhodli túto vzácnu tekutinu darovať. Strach z ihiel pri pohľade na milý personál Národnej transfúznej služby, ihneď vystriedal úsmev a pohoda. Krásna reprezentácia skôl a ešte krajšie, ked idú študenti vzorom svojim rodičom a učiteľom. 

9.5.2023 - Prijímacie konanie na SOA PROFI – KAMO - overenie vedomostí zo SJL a MAT formou testov – 2.termín.

9.5.2023 – Zasadnutie PR - vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2022/2023 – maturitné triedy – IV.A; IV.G; IV.M.

12.5.2023 - Rozlúčka štvrtákov so školou

15.5. – 19.5.2023 – Akademický týždeň – IV.A; IV.G; IV.M

22.5. – 2.6.2023 – Odborná prax – III.A; III.M - študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá bude súčasťou maturitných skúšok.

22. – 24.5.2023 – Interná časť maturitnej skúšky – Ústne maturitné skúšky

22.5.2023 – Riaditeľské voľno – z dôvodu konania ÚMS mali dnes žiaci I., II. ročníkov a III.G udelené riaditeľské voľno.

23.5.2023 – Veda trochu inak – návšteva zážitkového centra vedy Aurélium. Je to miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Ámosa Komenského „Škola hrou“.

24.5.2023 – Ekológia v praxi – O dôležitosti ekológie vôd sa dnes presvedčili praktickou cestou aj naši študenti na Kuchajde. Skúmali vodný biotop obývaný organizmami, odobrali zopár vzoriek a spolu vďaka online biomonitoringu vyvodili záver výskumu – určili pH vody, množstvo kyslíka, prítomnosť toxínov a teplotu vody.

25.5.2023 – Slávnostné vyhodnotenie ústnych maturitných skúšok 2023.

9.6.2023 – Tri životy – školská aktivita. Tento projekt zabezpečuje občianske združenie Dvojfarebný svet. Podstatou projektu je globálne vzdelávanie študentov v oblasti rozvojovej pomoci. V prvej polovici akcie sa uskutočnilo sledovanie filmu o 3 deťoch z krajín Slovensko, Kambodža a Lesotho. Film zachytáva jeden deň v živote detí. Druhá polovica zahŕňala diskusiu a pracovný list k danej téme. Cieľom bolo hlavne informovať študentov o rozvojovej pomoci v krajinách tretieho sveta, budovať empatiu, solidaritu ale aj vďačnosť.

20.6.2023 – Školský športový deň – V rámci posilnenia vzťahov na škole sme žiakov rozdelili do náhodných družstiev. Súťažilo sa v disciplínach: futbal, štafeta, preťahovanie lanom, hod granátom a hod na basketbalový kôš. Výkony žiakov boli úžasné a všetkým sa ušla zaslúžená odmena. Výsledky jednotlivých súťaží: Futbal: 1. zelený tím, 2. žltý tím, 3. červený tím; Hod na kôš: 1. oranžový tím, 2. modrý tím, 3. zelený tím; Preťahovanie lanom: 1. žltý tím, 2. modrý tím, 3. zelený tím; Hod granátom: 1. Vasil Badalov (III.G), 2. Andrej Hrica (III.G), 3. Nicolas Da Silva (II.M); Štafeta: 1. žltý tím, 2. zelený tím, 3. červený tím.

30.6.2023 – Slávnostné vydávanie koncoročných vysvedčení

1.7. – 31.8.2023 – Letné (hlavné) prázdniny