Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY  v školskom roku 2022/2023

 

5.9.2022 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

6. - 7.9.2022 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

6.9.2022 - Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

od 8.9.2022 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

9.9.2022 – návšteva výstavy ITAPA EXPO 2022 od Dubaja k Dunaju, kde žiaci videli najrôznejšie exponáty vyrobené Slovákmi, vrátane auta na vodíkový pohon.

26.9.2022 - Študenti II.A, III.A, III.G a III.M sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov 16. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2022. Odzneli tu panelové diskusie s víťazmi súťaží. Naši študenti mali možnosť vypočuť si skúsenosti mladých podnikateľov,  ich rady pre nastupujúcu generáciu ako realizovať dobrý nápad a ísť za svojím cieľom. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award a je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

29.9.2022 – Triedny aktív pre IV.A,G,M – informácie o štúdiu, dochádzke, maturitných skúškach a príprave stužkovej slávnosti.

6.10.2022 – návšteva predstavenia „Kým kohút nezaspieva“ od I. Bukovčana. Cieľom predstavenia – scénického čítania, bolo priblížiť študentom literárne dielo aktuálne študovaných autorov v škole. Predstavenie sa uskutočnilo v Malej divadelnej sále v Iuvente. Zúčastnili sa ho študenti prvých ročníkov – I.A, I.G a I.M v sprievode svojich tr. profesorov a vyučujúceho SJL.

11.10.2022 – Školský turnaj vo vybíjanej – dodgeball. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev z jednotlivých tried 1 – 3. ročníka. V družstve bolo 5 hráčov, z toho 1 kapitán. Každý hráč mal 1 život, kapitán 2 životy. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stalo družstvo z I.AM, druhé miesto si vybojovalo družstvo II.M a tretie miesto obsadilo družstvo z III.G. Turnaj sa konal pod záštitou ŠK GAUDEAMUS, ktorý sa postaral aj o ocenenie víťazov.

25.10.2022 - IMATRIKULÁCIE I.A, I.G a I.M triedy. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A, III.G a III.M triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

25.10.2022 – Príprava a nácvik programu na stužkovú slávnosť  - triedy IV.A, IV.G, IV.M

28.10. – 31.10.2022 – JESENNÉ PRÁZDNINY

5.11.2022 – Stužková slávnosť  – IV.A, IV.M, IV.G. Stužková slávnosť,  je stredoškolská slávnostná  udalosť, konajúca sa pred maturitnou skúškou. Pri tejto udalosti boli spoločensky odetým študentom pripínané zelené stužky triednou učiteľkou za prítomnosti krstného rodiča (pedagogického pracovníka, ktorý pokrstil stužky), vedenia školy, rodičov a ostatných pedagogických pracovníkov. Zelená stužka predstavuje nádej, ktorá má pomôcť študentom prejsť maturitnou skúškou.

7.11.2022  - návšteva divadelného predstavenia „Josef Švejk“ v divadle Aréna. Zúčastnili sa ho študenti druhých ročníkov pod vedením pedagogických pracovníkov. Skvelý humoristický román „Osudy dobrého vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej divadelnej scéne! Švejk, predajca psov, sa zapletie do kolotoča príprav na veľkú vojnu. Na svojej ceste stretáva zástupy groteskných postavičiek a zažíva neuveriteľné príhody, ktoré sú nielen správou o rozpade Rakúsko–Uhorska, ale aj metaforou rozkladu našej spoločnosti. Josef Švejk je jeden z nás. Všetci si myslia, že je slabomyseľný, ale on len úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej čírej podobe. Práve dnes je čas priniesť príbeh o takomto človeku – hrdinovi, ktorý môže slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

15.11.2022 – Školský turnaj: basketbal – chlapci, badminton – dievčatá. Turnaj mal u žiakov veľký úspech, ktorí sa navzájom povzbudzovali. Výsledky basketbalového zápolenia: 1. miesto: II.M, 2.miesto: III.G a 3-miesto: IV.G. Výsledky badmintonového turnaja: 1.miesto: Huttová – Valovič; 2.miesto: Hamarová – Pšenko; 3.miesto: Dekanová – Nespalová. Ceny do turnaja venoval ŠK GAUDEAMUS.

24.11.2022 – Beseda so spisovateľkou PhDr. Petrou Hederovou – akcie sa zúčastnili študenti 3. ročníka pod vedením učiteľa SJL JUDr. Bednára. Cieľom bolo, aby sa študenti dostali do kontaktu so spisovateľkou, ktorá tvorí beletriu – krásnu literatúru. Cieľ debaty bol naplnený, študenti sa o debatu zaujímali, mali vecné otázky súvisiace s témou.

24.11.2022 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2022/2023.

24.11.2022 – Konzultačné triedne aktívy – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2022/2023.