Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2021/2022

 

 

2.9.2021 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

3.9.2021 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

od 6.9.2021 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

16.9.2021 - Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Železná studnička a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne.

28.9.2021 – IMATRIKULÁCIE I.A, I.G a I.M triedy. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A, III.G a III.M triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

28.10. – 29.10.2021 – JESENNÉ PRÁZDNINY

16.11.2021 - Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa uskutočnila veľká vedomostná súťaž medzi triedami v štýle Escape room. Každá trieda si vyskúšala ako vedia v kolektíve spolupracovať, komunikovať, aké majú vedomosti a zručnosti. Víťazom sa stala trieda IV.G.

23.11.2021 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2021/2022

23.11.2021 – Konzultačné triedne aktívy online – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2021/2022

30.11.2021 – Deň otvorených dverí – uskutočnil sa online. Záujemcom boli podané informácie o možnostiach štúdia na našich školách.

6.12. – 17.12.2021 – Dištančné vzdelávanie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia RÚVZ a MŠVVaŠ SR sa dňom 6.12.2021 prešlo na dištančné vzdelávanie.

20.12.2021 – 7.1.2022 – Vianočné (zimné) prázdniny

10.1.2022 – Nástup po Vianočných prázdninách