Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2020/2021

 

 

2.9.2020 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

3.9.2020 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

od 4.9.2020 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

7.9. – 18.9.2020 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.

14.9.2020 – Účelové cvičenie

Od 12.10.2020 – prebieha dištančná forma výuky z dôvodu pandémie šírenia nového koronavírusu COVID-19 pre 1. až 4. ročníky oboch škôl a naďalej pokračuje prezenčná výuka pre triedy tercia a kvarta.