Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY  v školskom roku 2023/2024

 

04.09.2023

Slávnostné otvorenie školy, privítanie všetkých žiakov v školskom roku 2023/2024 zoznámenie žiakov prvých ročníkov s prostredím školy.

05.09.2023

Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov detí prvých ročníkov.

07.09.2023      

Prednáška dobrovoľníka z organizácie Dvojfarebný svet, ktorý strávil 6mesiacov v detskom domove zriadenom Vysokou školou sv. Alžbety, situovanom v hlavnom meste Kambodže v Phnom Phene, kde pracoval s HIV pozitívnymi deťmi.

08.09.2023

Priebeh účelového cvičenia organizovaného školou pre všetkých študentov a vydávanie  učebníc študentom na školský rok 2023/2024

29.09.2023

Žiaci I.G, II.A a II.M navštívili 17.ročník festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, kde si interaktívnym spôsobom rozšírili a overili nadobudnuté poznatky z prírodovedných predmetov, podarilo sa im aj stretnutie s pani prezidentkou.

18.10.2023 SŠŠ:

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM
Študenti sa na exkurzii dozvedeli viac o našich medailových športovcoch, mohli si prezrieť ich náčinie, ocenenia i športové oblečenie. Súčasťou boli i simulačné trenažéri, kde si mohli vyskúšať cyklistku a lyžovanie v bežných podmienkach ako aj v podmienkach pre zdravotne znevýhodnených.

20. 10.2023 SŠŠ:

Návšteva FTVŠ,

študenti SŠŠ si mohli pozrieť priestory FTVŠ, keďže mnohí zo študentov športovej školy by radi pokračovali v štúdiu práve na tejto vysokej škole.

26.10.2023 SOA a SŠŠ:: TURNAJ VO VYBÍJANEJ

V turnaji sa súťažilo sa v dvoch kategóriách a to družstvá chlapcov a zmiešané družstvá.
1. miesto v zmiešaných družstvách vyhrala 2.AM

Dňa 16.11. 2023 mali žiaci prvých ročníkov imatrikulácie. Tretiaci im pripravili program, ktorý si užili naplno. Pri tejto príležitosti sme oslávili 30. výročie založenia Obchodnej akadémie.

Dňa 21.11.2023 sa naši študenti zúčastnili dobrovoľného certifikovaného kurzu prvej pomoci v spolupráci s MD CLINIC. Teoretickými aj praktickými úlohami sa naučili ako pomôcť človeku s rôznymi akútnymi zdravotnými problémami a tak zachrániť to najdôležitejšie - život.