Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2021/2022

 

2.9.2021 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

3.9.2021 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

od 6.9.2021 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

16.9.2021 - Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Železná studnička a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne.

28.9.2021 – IMATRIKULÁCIE I.A, I.G a I.M triedy. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A, III.G a III.M triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

28.10. – 29.10.2021 – JESENNÉ PRÁZDNINY

16.11.2021  - Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa uskutočnila veľká vedomostná súťaž medzi triedami v štýle Escape room. Každá trieda si vyskúšala ako vedia v kolektíve spolupracovať, komunikovať, aké majú vedomosti a zručnosti. Víťazom sa stala trieda IV.G.

23.11.2021 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2021/2022

23.11.2021 – Konzultačné triedne aktívy online – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2021/2022