Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Športový manažment SSŠŠ

Športový manažment

Športový priemysel

 

Z hľadiska hrubého domáceho produktu „športový priemysel“ považovaný za riadne odvetvie národného hospodárstva. Zahrňuje všetky športové a k športu sa vzťahujúce produkty a t.j. - služby, výrobky, miesta, ľudí a tak isto aj myšlienky ponúkané zákazníkom.  Športový priemysel je trh, v ktorom sú ponúkané nasledujúce produkty pre zákazníkov: šport, fitness orientované na rekreáciu alebo výkon, ďalej to môžu byť ale aj činnosti, služby, výrobky, ľudia, myšlienky alebo miesta.

psm

Aj produkty športového priemyslu majú svoje špecifiká. Práve tie ho odlišujú od iných. Pre dopyt po športových produktoch je typická vysoká úroveň emocionálneho zapojenia, zmysel pre komunitu, ale aj neustále sa meniace a nepredvídateľné trendy ovplyvňujúce zákazníkov a ich nákupné správanie. 


Dobrým príkladom je celosvetový athleisure trend, ktorý v súčasnosti tvorí najväčšiu časť predaja v rámci športového oblečenia. Ide o oblečenie primárne určené na športové aktivity, ktoré sa ale používa pri každodennom nosení, napríklad na pracovisku, v škole. Podľa štatistík až 85 % športovej obuvi a 75 % športového oblečenia sa nepoužíva výlučne na šport. Športové oblečenie prezentované vo voľnočasovom kontexte sa tak stáva dôležitou súčasťou “street & leisure style” módy práve pre svoju unikátnu kombináciu pohodlia a štýlu.

Spotrebiteľ sa zmenil

         Je dobré uvedomiť si, že aj spotrebiteľ sa mení. Trh so športovými produktmi bol v minulosti primárne zameraný na “elitného” športovca a oveľa menej na začiatočníkov. A toto sa v roku 2019 podstatne zmenilo. Aj naďalej budeme v športovom segmente vnímať obrovský nárast “nováčikov” na strane spotrebiteľa - najmä v oblasti fitness a outdooru. Aj preto je na mieste predpoklad, že spotrebitelia budú pri nákupoch praktickejší, budú hľadať výrobky, ktoré majú pridanú hodnotu a sú univerzálnejšie. Výkonnostný beh, turistika, a v menšej miere aj trailový beh budú aj naďalej rásť. Tu môžu profitovať značky a predajcovia, ktorí ponúkajú dôveryhodné výrobky za primeranú cenu a poznajú potreby začínajúcich športovcov.

Len nerada zovšeobecňujem, ale v podstate platí, že „športový nováčik“ je obrovská príležitosť na príjmy - a dnes to vidíme viac ako kedykoľvek predtým. Avšak na to, aby táto príležitosť bola aj “využitá príležitosť” treba pamätať, že je nevyhnutné, aby predajcovia športových potrieb citlivo vnímali a prijali základnú úroveň a športovú zdatnosť zákazníka a ponúkali mu také produkty, ktoré mu vyhovujú, a nie také, ktoré prekračujú jeho potreby a schopnosti. V opačnom prípade riskuje stratu potenciálneho spotrebiteľa, ktorý danú aktivitu veľmi rýchlo opustí. Predajcovia v rámci športového priemyslu musia byť opatrný, aby “neprepálili potreby” spotrebiteľa. Nadmerný predaj športovým nováčikom nie je nikdy správna cesta.

Efektívny upsell

Vychádzajúc z vývoja dopytu a ponuky v minulom roku vieme, že predaj doplnkov a príslušenstva na silový tréning, cvičebných matracov a predaj stacionárnych bicyklov v prvom a treťom štvrťroku (paralelne s vlnami pandémie) sa takmer zdvojnásobil. Avšak pokiaľ ide o športové vybavenie, akými sú napríklad stacionárne biky či bežecké pásy alebo steppery, veľa z týchto nákupov je „raz a navždy“. Čiže, ak si spotrebiteľ minulý rok kúpil bežecký pás, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude počas najbližších pár rokov potrebovať nový. Existujú však príležitosti, ako stavať na tomto primárnom nákupe, či už ponukou príslušenstva, oblečenia, topánok, doplnkov výživy, servisu. 

Čo možno očakávať v 2022?

Aj keď sú správy o očkovaní určite povzbudivé, je zrejmé, že bude trvať mesiace, kým sa opätovne dosiahne úroveň, ktorá umožní maloobchodníkom v rámci odvetvia športu návrat do normálu. Predpokladám, že aj po zaočkovaní sociálny odstup ľudí pretrvá. 

Z globálneho hľadiska možno očakávať, že ku koncu 2021 bude o niečo menej maloobchodných predajní ako v roku 2020, a naopak, mnohé plánované fúzie a akvizície sa urýchlia. Pravdepodobne môžme aj naďalej očakávať rast celého odvetvia produktov športového priemyslu, hoci v roku 2021 hovoríme o jednocifernom náraste.

Zážitok na prvom mieste

Keďže v outdoore nejde len o športový výkon, ale hlavne o určitú formu zážitku trh s vybavením na turistiku bude aj naďalej rásť (grily, rekreačné stany, hojdacie siete, čelovky). Beh, camping a turistiku na jar/leto 2021 doplní neskôr dopyt po produktoch súvisiacich so zážitkom na vode (paddleboardy, kajaky, kanoe). Predpokladám, že pretrvá aj záujem o športy v ktorých je fyzický odstup celkom prirodzený (golf, tenis, badmington).

Eshop nie je len doplnok

O tom, že eshop môže pomôcť k zníženiu strát v prípade ukončenia predaja prostredníctvom kamenných predajní dnes už nikto nepochybuje:

  • online taktiky (cenové zľavy a doprava zdarma) výrazne zvyšujú konkurencieschopnosť onlinu v porovnaní s offlinom
  • veľa športových značiek používa online a offline kanály ako doplnkové stratégie 
  • napriek tomu online každým rokom rastie rýchlejšie aj v športovom priemysle
  • v Európe sa online nakupuje väčšinou oblečenie a športové potreby (64% nákupov); vo vekovej skupine 16 - 24 rokov predstavovali odevy a športové potreby dokonca 72% všetkých

Naopak hlavnými dôvodmi, prečo nenakupovať online je možnosť vidieť produkt pred jeho zakúpením (69%) a získať informácie od predajcov (19%). V súčasnosti sú na vzostupe technológie (AI, VR), ktoré umožňujú znížiť % vymeneného aj vráteneho tovaru zakúpeného cez eshop.

Športový priemysel v covid období

Šport sa bude na tohtoročných hrubých domácich produktoch krajín Európskej únie podieľať výrazne menšou čiastkou, ako sa predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie Európskej komisie o ekonomických dopadoch pandémie COVID-19 na šport v Európskej únii, na prípravách ktorej sa podieľali Ecorys a SportsEconAustria. Kľúčovými cieľmi štúdie boli podpora tvorby aktuálnych politík pre šport na vnútroštátnej úrovni a aj na úrovni EÚ.

Kým prvá časť štúdie sa zameriava na hospodárske dopady krízy v športovom priemysle, druhá sa zaoberá vývojom iniciatív a opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie v ňom.

Podľa záverov bolo odvetvie športu súčasnou krízou a protipandémiovými opatreniami výrazne zasiahnuté vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Vďaka tomu môže nastať pokles financií, ktoré plynú zo športu a pridružených aktivít do rozpočtov jednotlivých krajín v niektorých krajinách aj o 10 %. Klesá aj počet zamestnancov naviazaných na činnosti v športe. Ekonomická analýza pritom pripomína, že športové kluby sú v súčasnosti vo veľmi zložitej situácii, keďže mali už pred krízou nízke finančné rezervy a spoliehali sa predovšetkým na členské príspevky a podporu od dobrovoľníkov. Je dôležité si uvedomiť, že štúdia sa pripravovala pred nástupom druhej vlny pandémie a finančné dopady budú napokon ešte horšie. V čase príprav bolo náročné vzhľadom na nejasné opatrenia a vývoj situácie predvídať, aké drastické budú straty zo vstupného či rôznych členských príspevkov.

Väčšina členských krajín EÚ sa v náročnej dobe rozhodla podporiť športový priemysel, keďže si uvedomuje, význam propagácie pohybových aktivít pre zdravie spoločnosti.

Na základe štúdie skupina odborníkov, medzi ktorými boli aj zástupcovia kancelárie Európskych olympijských výborov pri EÚ, prijali do budúcnosti deväť kľúčových odporúčaní, aby sa zabránilo ďalším stratám v sektore športu.