Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Telesná výchova SOA

Telesná výchova

Učebný predmet vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií vrátane s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie.

Učebný predmet spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy (Učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú spracované samostatne).

 

 

Základy športovej prípravy, ako voliteľný maturitný predmet na športových gymnáziách má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti z rôznych oblastí telesnej kultúry, s využitím prierezových vedných oborov /história, anatómia, chémia, fyzika, psychológia, pedagogika a iné/. Ako už zo samotného názvu tohto predmetu vyplýva, ide predovšetkým o získanie vedomostí, zručnosti a poznatkov žiakov z telesnej kultúry a jej zložiek, z oblasti tréningového procesu, či už v teoretickej alebo v didaktickej rovine, osvojenie si odbornej terminológie, aplikovanie vedeckých a praktických poznatkov, ako aj schopnosť charakterizovať ich zdôvodnenie a použitie v samotnom tréningovom procese.

Neoddeliteľnou súčasťou je problematika svetového a domáceho olympijského hnutia, ktorého strategickým cieľom je výchovou prostredníctvom športu, najmä mládeže prispievať k budovaniu mierového a lepšieho sveta.

Vyskúšajte sa z oblasti medzinárodneho olympionizmu

http://www.kvizy.eu/trening-olympijske-hry-dejiska

http://www.kvizmajster.sk/testy_online.php?online_test=231

 

Aj na Slovensku vieme vychovať špičkových športovcov, ktorí za svoju činnosť dokážu byť ocenení:

V stredu 3. júla popoludní nastala historická chvíľa pre slovenské olympijské hnutie. Úspešnú slovenskú strelkyňu a bronzovú medailistku v skeete z OH 2012 Danku Bartekovú prijal Medzinárodný olympijský výbor (MOV) na mimoriadnom zasadnutí v Lausanne do svojich radov a následne zložila predpísanú prísahu, držiac jednou rukou olympijskú vlajku. Stalo sa tak presne o 16:05 h SELČ.

Spolu s Dankou Bartekovou boli do MOV prijatí ďalší traja novozvolení členovia komisie športovcov MOV, ktorí uspeli vo voľbách počas vlaňajších Hier XXX. olympiády v Londýne. Sú to všetko viacnásobní olympijskí víťazi - austrálsky veslár James Tomkins, zimbabwianska plavkyňa Kirsty Coventryová a francúzsky vodný slalomár Tony Estanguet. Z rúk prezidenta MOV Jacqua Roggeho si všetci po zvolení prevzali medailu člena MOV, ktorú musia nosiť na všetkých zasadnutiach MOV, aj na olympijských hrách.

Práve Danka Barteková dostala v stredajších voľbách spomedzi tejto štvorice najviac hlasov – za jej prijatie sa vyslovilo 75 z 80 hlasujúcich, dvaja sa zdržali a len traja boli proti. Súčasný počet členov MOV sa s nováčikmi zvýšil na 104, 28-ročná Danka Barteková je najmladšia spomedzi všetkých. Olympijská charta ohraničuje maximálny počet členov číslom 115.
 

NAJSILNEJŠÍ DOJEM – PRIATEĽSKÉ PRIJATIE V OLYMPIJSKEJ RODINE

 

Danka Barteková pri skladaní prísahy novej členky MOV. FOTO © INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

„Členom MOV tesne pred voľbami predstavili štyroch novozvolených členov komisie športovcov MOV. Udialo sa tak bez našej neprítomnosti. Až do skončenia volieb sme čakali vo vedľajšej miestnosti. Hlasovalo sa o každom z nás samostatne. Po voľbách som sa dozvedela, že ja som dostala najviac hlasov. Potom nás postupne volali zložiť prísahu – mňa ako prvú. Mala som dosť trému a chvíľami sa mi pri prednášaní prísahy zachvel hlas, ale zvládla som to. Od prezidenta Roggeho sme následne všetci dostali medailu člena MOV, na ktorú každému z nás vygravírujú jeho meno. Potom sme sa spoločne odfotografovali,“ povedala pre www.olympic.sk krátko po zložení prísahy Danka Barteková, ktorá v MOV zasadla ako historicky ešte len druhý Slovák po Vladimírovi Černušákovi. Ten bol člen MOV v rokoch 1981 – 2001 (najprv ako člen MOV v Československu, od septembra 1993 ako člen MOV na Slovensku) a od roku 2002 je čestný člen.

Najsilnejší dojem na Danku Bartekovú v stredu nespravilo samotné prijatie do MOV, ale niečo iné. „Najväčší zážitok mám z veľmi priateľského správania ostatných členov MOV k nám nováčikom,“ vyznala sa pre www.olympic.sk a doplnila: „Očakávala som od nich formálny prístup, ale správali sa k nám tak, ako keby sme boli členovia MOV už dávno. Táto skúsenosť ma utvrdzuje v dojme, že moje pôsobenie v tomto elitnom klube nebude také ťažké, ako som sa obávala. Zistila som, že okrídlené označenie olympijská rodina je naozaj výstižné. Pri obede som sedela pri jednom stole s viacerými členmi MOV z panovníckych rodov a správali sa ku mne veľmi pekne. Takmer všetci sa aktívne venujú streľbe, takže zisťujem, že som si vybrala diplomatický šport...“

Všetci štyria novozvolení prijatím do MOV okamžite nadobudli právo hlasovať a budú sa teda v Lausanne podieľať aj na štvrtkovej voľbe dejiska III. olympijských hier mládeže v roku 2018 (v trojici kandidátov sú argentínske Buenos Aires, škótsky Glasgow a kolumbijský Medellín). Už v stredu pred zvolením mali noví členovia možnosť vidieť prezentácie troch miest kandidujúcich na usporiadanie Hier XXXII. olympiády v roku 2020, ktorých dejisko zvolia na septembrovom 125. zasadnutí MOV v Buenos Aires. „Tokio, Madrid aj Istanbul mali po 45 minút na prezentáciu svojich projektov a 15 minút na zodpovedanie otázok členov MOV. Musím povedať, že všetky tri projekty sú výnimočné a v každom je veľa zaujímavých vecí. Vybrať toho najlepšieho kandidáta bude náročné,“ povedala Danka Barteková už ako nová členka MOV pre www.olympic.sk.
 

ČLENSTVO V MOV S 11-MESAČNÝM ONESKORENÍM

 

Prezident MOV Jacques Rogge (v strede) so štyrmi členmi MOV (zľava) Patriceom Estanguetom, Kirsty Coventryovou, Dankou Bartekovou a Jamesom Tomkinsom. FOTO © INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

Vlani počas OH v Londýne Danka Barteková vyhrala voľby do komisie športovcov MOV a teda aj do samotného MOV. V londýnskych voľbách do komisie športovcov MOV kandidovalo 21 športovcov, dvaja boli diskvalifikovaní. Hlasovali viac než dve tretiny účastníkov OH 2012, každý mohol dať hlas štyrom kandidátom zo štyroch rôznych počtov. Zvolená bola štvorica, ktorá získala najvyšší počet zo 6923 platných hlasov. Danke Bartekovej dala dôveru bezmála tretina hlasujúcich a vo voľbách senzačne zvíťazila. Poradie zvolenej štvorice aj s počtom hlasov: 1. Danka Barteková 2295, 2. James Tomkins 1802, 3. Kirsty Coventryová 1797, 4. Tony Estanguet 1779.

Napriek londýnskemu víťazstvu sa však uvedenie Danky Bartekovej aj ďalších troch olympionikov do komisie športovcov MOV i do samotného MOV muselo odložiť v dôsledku protestov dvoch diskvalifikovaných kandidátov. Taiwanský taekwondista Mu Jen-Čchu a japonský atlét Kodži Murofuši sa proti diskvalifikácii odvolali na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. Súd ich sťažnosti zamietol v marci, resp. v máji 2013. Až po zamietnutí druhej sťažnosti nadobudlo zvolenie Danky Bartekovej do komisie športovcov MOV právoplatnosť. Premiéru v novej funkcii mala na Svetovom fóre športovcov 27. – 29. júna v Singapure. Prijatie do samotného MOV však podlieha režimu tajných volieb na zasadnutí MOV, čo sa odohralo teraz – s 11-mesačným oneskorením...

Komisia športovcov MOV má v súčasnosti takéto zloženie: predsedníčka Claudia Bokelová (Nem., šerm), podpredseda Adam Pengilly (V. Brit., skeleton), členovia Danka Barteková (SR, streľba), Kirsty Coventryová (Zimb, plávanie), Tony Estanguet (Franc., vodný slalom), A Jang Jang (Čína, šort trek), Pedro Jang (Guatemala, bedminton), Barbara Kendallová (N. Zéland, jachting), Saku Koivu (Fín, ľadový hokej), Dae-Sung Moon (Kór. rep., taekwondo), Alexander Popov (Rus., plávanie), Angela Ruggierová (USA, ľadový hokej), Yumilka Ruizová-Luacesová (Kuba, volejbal), Rebecca Scottová (Kan., beh na lyžiach), James Tomkins (Austr., veslovanie), Amadou Dia Ba (Senegal, zástupca Svetovej asociácie olympionikov), Todd Nicholson (Kan., zástupca Medzinárodného paralympijského výboru). Čestní členovia komisie sú Fín Peter Tallberg (jej historicky prvý predseda), monacké knieža Albert II. a ďalší dvaja bývalí predsedovia komisie Ukrajinec Sergej Bubka a Namíbijčan Frankie Fredericks. Za sekretariát MOV je v komisii ešte športový riaditeľ MOV Švajčiar Christophe Dubi, pod ktorého patrí celá agenda komisie.
 

ČO PREDCHÁDZALO ZVOLENIU DANKY BARTEKOVEJ DO MOV


Svoje pôsobenie v olympijskom hnutí začala Danka Barteková ešte ako študentka medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Užší kontakt so SOV nadviazala už pred OH 2008 v Pekingu. Vzhľadom na jej záujem o problematiku športovej diplomacie jej Slovenský olympijský výbor (SOV) sprostredkoval trojtýždňovú stáž v centrále Európskych olympijských výborov v Ríme. V roku 2010 ju SOV nominoval za mladú ambasádorku slovenskej výpravy na I. OH mládeže v Singapure, kde účinkovala s veľkým úspechom. Na sklonku toho istého roka sa aktívne prezentovala na konferencii MOV v Durbane, zameranej na mládež.

Po absolvovaní magisterského štúdia si teraz Danka Barteková na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici robí PhD. Téma jej dizertačnej práce je „Športová diplomacia ako súčasť verejnej diplomacie a jej úloha pri riešení konfliktov na začiatku 21. storočia“. O športovej diplomacii už druhý rok aj prednáša na vysokej škole – ako voliteľný predmet si ju v 4. ročníku vybralo už 45 študentov. Prezident MOV Jacques Rogge pri nedávnom stretnutí s najvyššími predstaviteľmi SOV v Lausanne konštatoval, že jej príbeh je veľmi príkladný.

Danka Barteková sa narodila 19. októbra 1984 v Trenčíne, žije v Malženiciach. Súťaží za ŠKP Bratislava a je členka Strediska štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR. Skeetu sa venuje 15 rokov, celý čas pod trénerským vedením Juraja Sedláka. Na OH 2012 získala bronz, na OH 2008 bola ôsma. Z MS má tri bronzové medaily v súťaži jednotlivkýň (2005, 2006 a 2010), plus tri bronzy s družstvom. Na ME dvakrát získala individuálne zlato (2008 a 2010), s družstvom pridala tri zlaté kovy a striebro. Vyhrala štvoro pretekov SP, vrátane vlaňajších finálových v Pragersku. Podľa pravidiel, platných do konca minulého roka, držala finálový svetový rekord (99 bodov zo 100). Ako juniorka bola dvakrát majsterka Európy a raz vicemajsterka sveta.