Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY  v školskom roku 2023/2024

 

04.09.2023

Slávnostné otvorenie školy, privítanie všetkých žiakov v školskom roku 2023/2024 zoznámenie žiakov prvých ročníkov s prostredím školy.

05.09.2023

Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov detí prvých ročníkov.

07.09.2023      

Prednáška dobrovoľníka z organizácie Dvojfarebný svet, ktorý strávil 6mesiacov v detskom domove zriadenom Vysokou školou sv. Alžbety, situovanom v hlavnom meste Kambodže v Phnom Phene, kde pracoval s HIV pozitívnymi deťmi.

08.09.2023

Priebeh účelového cvičenia organizovaného školou pre všetkých študentov a vydávanie  učebníc študentom na školský rok 2023/2024

29.09.2023

Žiaci I.G, II.A a II.M navštívili 17.ročník festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, kde si interaktívnym spôsobom rozšírili a overili nadobudnuté poznatky z prírodovedných predmetov, podarilo sa im aj stretnutie s pani prezidentkou.

18.10.2023 

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM
Študenti sa na exkurzii dozvedeli viac o našich medailových športovcoch, mohli si prezrieť ich náčinie, ocenenia i športové oblečenie. Súčasťou boli i simulačné trenažéri, kde si mohli vyskúšať cyklistku a lyžovanie v bežných podmienkach ako aj v podmienkach pre zdravotne znevýhodnených.

20. 10.2023

Návšteva FTVŠ,

študenti SŠŠ si mohli pozrieť priestory FTVŠ, keďže mnohí zo študentov športovej školy by radi pokračovali v štúdiu práve na tejto vysokej škole.

26.10.2023

TURNAJ VO VYBÍJANEJ: V turnaji sa súťažilo sa v dvoch kategóriách a to družstvá chlapcov a zmiešané družstvá.

1. miesto v zmiešaných družstvách vyhrala 2.AM

16.11. 2023 mali žiaci prvých ročníkov imatrikulácie. Tretiaci im pripravili program, ktorý si užili naplno. Pri tejto príležitosti sme oslávili 30. výročie založenia Obchodnej akadémie.

21.11.2023 sa naši študenti zúčastnili dobrovoľného certifikovaného kurzu prvej pomoci v spolupráci s MD CLINIC. Teoretickými aj praktickými úlohami sa naučili ako pomôcť človeku s rôznymi akútnymi zdravotnými problémami a tak zachrániť to najdôležitejšie - život.

04.12.V rámci medzinárodného dňa boja proti AIDS sa študenti prvého ročníka zúčastnili prednášky a aktivít s cieľom rozšíriť si poznatky o víruse HIV, jeho prenose, liečbe a prevencii nákaze. Zároveň boli aktivity zamerané na zlepšenie kritického myslenia, za účelom lepšieho rozlišovania pravdivých informácií od klamlivých.Na záver si študenti vyrobili náramky s červenými ozdobami ako znak solidarity s ľuďmi nakazenými HIV vírusom.

20.11.-04.12. Škola by nemala byť len o učení vzorcov a poučiek, ale aj o vlastnostiach ako je vďačnosť, empatia či altruizmus, a aj preto prebiehala na našej škole zbierka s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Zbierka je určená pre seniorov, ktorí budú tráviť Vianoce bez svojich blízkych v domovoch pre dôchodcov. Vďaka našim žiakom a kolegom budú mať deduškovia a babičky krajšie Vianoce. Balíčky plné lásky, dobrôt a zábavy vyvolajú úsmevy na tvárach našich seniorov. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať rodičom, žiakom a kolegom, ktorí sa do tejto krásnej akcie zapojili.

SOA Profi- Kamo a SSŠŠ Gaudeamus dňa 05.12.2023 pripravili deň otvorených dverí. Počas tohto dňa naše školy prišlo navštíviť viac ako 70 deviatakov a ich rodičov, ktorí mali možnosť pozrieť si priestory školy a vďaka otvoreným hodinám, byť aj súčasťou vyučovania. Budúcim študentom a ich rodičom vedenie školy vytvorilo priestor na zodpovedanie otázok týkajúcich sa prijímacieho konania a štúdia na našich školách. 

Jeden deň vysokoškolákom, aj tak sa dá definovať akcia, ktorá sa konala dňa 05.12.2023 v priestoroch našich škôl. Vysokoškolskí učitelia geografie, Prof. RNDr. Petra Spišiaka a CSc. a RNDr. Tibor Blažík Phd., z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, prednášali pre všetkých študentov prvých až tretích ročníkov o najaktuálnejších témach moderného sveta. Profesori a študenti následne viedli diskusiu k téme kritického myslenia. Čo je pravda a čo hoax? Kde a ako si informácie vyhľadať? Ako si overiť pravdivosť údajov? Aj na tieto otázky študenti hľadali odpovede za pomoci skúsených odborníkov. Dôležitý bol aj afektívny cieľ prednášky, ktorý mal za úlohu budovať empatiu a solidaritu s ľuďmi postihnutými vojnami. Keďže prednášky mali u študentov veľký úspech, určite to nebola posledná akcia tohto typu na našich školách.

19.12.2023 sa v priestoroch školy konalo rodičovské združenie.

20.12.2023 do 22.12.2023 škola zorganizovala vianočnú poštu, kde si študenti, ale aj učitelia mohli posielaťodkazy.

21.12.2023 sa v priestoroch školy konal - VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 2023.

Jednotlivé futbalové zápasy boli plné emócií a skvelých výkonov. Študenti predviedli kvalitnú futbalovú techniku a zápal pre hru. Bonusom bola skvelá atmosféra.

Výsledky turnaja:

1.miesto - 4.MG 1.skupina

2.miesto - 4.MG 2.skupina

3.miesto - 2.G

21.12.2023 sa študenti, zúčastnili komentovanej prehliadky o živote Anny Frankovej s názvom "Nechajte ma byť takou, aká som." Táto prehliadka vznikla vďaka podpore Nadácie Milana Šimečku a našich študentov ňou previedli  rovesníci z gymnázia Bilíková. Prehliadka bola nie len pohľadom do tragických udalostí, ktoré sa odohrali v minulosti, no taktiež prepojením so súčasnými spoločenskými problémami, akými sú napríklad diskriminácia, či predsudky voči menšinám.

22.12.2023 sa konalo vyhodnotenie vianočnej pošty počas vianočných besiedok, ktoré triedni učitelia organizovali pre svojich študentov. Besiedky prebiehali formou hier a súťaží.

23.12.2023 až 07.01.2024 –Vianočné prázdniny

24.01.2024 - Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka navštívili výstavu Body Worlds v nákupnom stredisku Nivy centrum. Táto jedinečná výstava ponúka študentom možnosť prezrieť si exponáty ľudského tela popri komentovanej prednáške skúsených odborníkov. Bola to pre nich jedinečná skúsenosť, ktorú si všetci veľmi užili.

26.01.2024 sa uskutočnil v priestoroch školy POLROČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ, ktorý bol odmenou za snahu a prácu za 1.polrok. Turnaja sa zúčastnilo 53 žiakov.


Výsledky skupiny dievčat:
1.miesto - Mgr. Lucia Dlugošová 
2.miesto - Radka Koprivová 2.G
3.miesto - Nina Vyskočilová 1.A

Výsledky skupiny chlapcov:
1.miesto - Bruno Sirota 2.G
2.miesto - Samuel Tóth 4.G
3.miesto - Oliver Kovačič 2.M

GRATULUJEME

29.01.- 02.02.2024 žiaci absolvovali zimné športové sústredenie. Hlavným cieľom ZŠS pre žiakov bolo precvičovanie a zdokonaľovanie lyžiarskej techniky. Cieľ kurzu bol splnený, nakoľko boli dobré snehové podmienky. Na záver kurzu sa uskutočnili preteky žiakov v slalome. 

05.02.-09.02.2024 počas týždňa prebieha riaditeľské preskúšanie, aby si žiaci štvrtých ročníkov preverili úroveň svojich vedomostí z maturitných predmetov a ich pripravenosť na maturity.

13.02.2024  sa na pôde našej školy uskutočnil 7. ročník Majstrovstiev stredných škôl v stolnom futbale, v ktorom boli úspešní aj naši žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:

Mix/ženy

1.miesto - Oleksandra Ifailova, Ema Križanová

Open muži

2.miesto - Róbert Mruškovič, Roman Achberger 

14.02.2024 sa Valentín na našej škole oslávil aj prednáškou pre študentov 1. a 2. ročníka na tému "Ochrana spotrebiteľa - nakupovanie na internete". Prednášajúci, Mgr. Pavel Pavlovkin z Európskeho centra pre spotrebiteľov študentom vysvetlil načo si dávať pozor pri nákupe na internete. V druhej časti prednášky si mali žiaci možnosť vyskúšať získané vedomosti a hľadali riešenie v konkrétnych prípadoch "zlého nákupu". Svoje riešenia prezentovali a za odmenu si mohli vybrať z cenných darčekov.

16.2.2024 sa uskutočnila na našich školách prednáška, ktorú pripravila npor. Ing. Miroslava Beranová z krajského riaditeľstva PZ BA II. na tému: Prevencia šikanovania na školách. V dnešnej dobe je nesmierne dôležité priblížiť žiakom jednotlivé hrozby, ktoré sa môžu vyskytovať v školskom i osobnom živote. Npor. Ing. Beranová zaujala žiakov rôznymi príkladmi z praxe samozrejme s odborným vysvetlením.

27.02.2024 sme na škole zorganizovali turnaj v basketbale . Hralo sa vo formáte 3x3. 

Výsledky:
1.miesto 3.M, 
2.miesto 4.M,
3.miesto 3.G

04.03.2024 - 08.03.2024 - Jarné prázdniny.

12.03.2024 prebiehala externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo  Slovenského jazyka a literatúry za školský rok 2023/2024.

13.03.2024 prebiehala externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z  Anglického jazyka pre skupiny B1 a B2, za školský rok 2023/2024.

14.03.2024 prebiehala externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z  Matematiky, za školský rok 2023/2024.

26.03.2024 - prvý termín prijímacieho konania -  talentovej skúšky, formou overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, na SSŠŠ Gaudeamus

28.3. - 02.04.2024 - veľkonočné prázdniny

04.04.2024 - druhý termín prijímacieho konania -  talentovej skúšky, formou overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, na SSŠŠ Gaudeamus

09.04.2024 - prebieha fotenie študentov a učiteľského zboru

16.04.2024 sa na školách uskutočnila maturita z praktickej časti odbornej zložky pre triedy IV.A a IV.M

V poobedných hodinách prebehla pedagogická rada za tretí štvrťrok školského roka 2023/2024, po ktorej sa uskutočnilo rodičovské združenie 

22.04.2024 Prebehli obhajoby trénerských prác na získanie osvedčenia - tréner druhého a tretieho kvalifikačného stupňa.

23.04.2024 Športový klub GAUDEAMUS usporiadal turnaj vo volejbale.
Žiaci ukázali zápal pre hru, čo prinieslo fantastické výkony.
Výsledky:
1.miesto - pedagogicky zbor + 4.MG
2.miesto - 3.AM 

3.miesto - 2.AM
Zároveň sa naši študenti všetkých ročníkov zúčastnili prednášky

"Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji" a besedy na tému prevencie šikany a kyberšikany na školách, ktoré boli organizované zástupcami policajného zboru

02.05. 2024 a 06.05.2024 sa na základe písomného overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uskutočnili prijímacie pohovory na Súkromnú obchodnú akadémiu PROFI - KAMO.

07.05. 2024 – zasadnutie pedagogickej rady pre 4. ročník

13.05. – 17.05.2024 – akademický týždeň

14.05.2024 – triedy  I.G, II.G, II.A, II.M a ich vyučujúci sa zúčastnili prednášky na tému: Skúmanie „padajúcich hviezd“.

20.05. – 24.05.2024  - priebeh maturitných skúšok

24.05.2024 – Návšteva bývalého žiaka školy Jakuba Lacka, ktorý sa so svojim tímom stal majster republiky v ľadovom hokeji.
27.5.2024 žiaci 1.A sa zúčastnili exkurzie v Dunajskej Strede v rodinnom podniku Minitbakery, s.r.o., ktorej súčasťou bola prezentácia značky a ochutnávka výrobkov. Študenti mali možno pozrieť sa aj priamo do výroby. Bola to výborná inšpirácia ako a prečo začať v budúcnosti s podnikaním.

28.05.2024 - Športový klub Gaudeamus usporiadal florbalovy turnaj, ktorý mal veľký úspech.

1.miesto obhájila titul 3.G

2.miesto získali nováčikovia z 1.M

3.miesto 2.M 

30.05.2024 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia " Na západe nič nové" v réžii divadla Ludus. Po predstavení sa nasledovala prednáška o pacifizme a rozbor predstavenia.

30.05.2024 žiaci 2. a 3 ročníka sa dnes v rámci humánnej geografie zúčastnili prehliadky automobilky Volkswagen. Počas návštevy závodu mohli vidieť ako prebieha zváranie karosérii, či výroba agregátov. Celú exkuziu sprevádzal zážitok z robotizácie výrobného procesu.