Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

Tematické celky - učivo chémie v III. G

Tematické celky -  učivo chémie v  III. G

 

Popis obsahových štandardov jednotlivých tematických celkov

pre 3. ročník

Deriváty uhĺovodíkov

Opakovanie učiva 2. ročníka

Deriváty uhľovodíkov a ich funkčné skupiny

Organické kyseliny a ich deriváty v domácnosti (vypracovať písomne)

BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH:

 Lipidy

Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky, stužovanie tukov, zmydelňovanie tukov, mydlá, zložené lipidy, fosfolipidy, glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, cholesterol, LDL - cholesterol, HDL - cholesterol, lipémia, -3-mastné kyseliny (len význam pre človeka)

Sacharidy                                                                                                                                     Sacharidy fotosyntéza, jednoduché sacharidy, , mono-, oligo- a polysacharidy, aldózy,

ketózy, tri-, pent- a hexózy, glyceraldehyd, dihydroxyacetón, chiralita, chirálne centrum, D- a L- formy, optická izoméria, ribóza, deoxyribóza, glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza, škrob, glykogén, celulóza, energetická hodnota sacharózy, glykémia. Význam pre človeka jeho výživu.  Zastúpenie sacharidov v mede

Bielkoviny

Bielkoviny (proteíny), biologická funkcia, aminokyselina, esenciálne aminokyseliny,  alanín, glycín, peptidová väzba, biuretová reakcia, primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra, fibrilárne, globulárne bielkoviny, denaturácia, hém, hemoglobín, lipoproteíny, glykoproteíny, fosfoproteíny, hemoproteíny, myoglobín, enzýmy, protilátky, energetická hodnota bielkovín. Bielkovinové  jedy, príčiny denaturácie bielkovín

Enzýmy

Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor, aktívne miesto, enzým–substrátový komplex, koenzým, apoenzým, špecifický katalytický účinok, inhibícia kompetitívna a nekompetitívna, α-amyláza, pepsín, trypsín

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny, genetická informácia, adenín, guanín, cytozín, uracil, tymín, nukleotid, DNA, RNA (porovnať), makroergická väzba, mediátorová, transferová, ribozómová RNA, komplementarita, kodón, antikodón, polynukleotidový reťazec, ATP

Vitamíny

Vitamín, hypovitaminóza, hypervitaminóza, retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. pantoténová, kys. listová, biotín, kys. L-askorbová, skorbut, antioxidanty, FAD, NADH,  poznať vitamíny ako esenciálne látky z hľadiska významu a zloženia a rozpustnosti v tukoch a vo vode, hlavné potravinové zdroje. vysvetliť

úlohu antioxidantov v potrave

KVALITA ŽIVOTA A ZDRAVIE

Heterocyklus, alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofein, liek, antibiotikum, geneticky upravované potraviny, biologická hodnota stravy, vyvážená strava, škodlivosť návykových látok na ľudský organizmus,  funkciu a účinok antibiotík,  kvalitné a správne zloženie stravy