Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

CHÉMIA

Chémia

Steroidy

 1. Prírodné látky, fyziologicky účinné
 2. Patria sem vitamíny, hormóny, alkaloidy, žlčové kyseliny
 3. Základný štruktúrny znak – STERÁN

            - štvorkruhový - cyklopentánoperhydrofenantrén

 1. Chemická podstata: uhľovodíky, alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny
 2. Prepojenosť terpénov a steroidov cez SKVALÉN

Delenie steroidov

  1. Steroly
 1. Žlčové kyseliny
 2. Steroidné hormóny

Steroly

 1. Steroidy s hydroxylovou (OH) skupinou

Rastlinné steroly – FYTOSTEROLY

- ergosterol –––––→ ergokalciferol (vitamín D2)

Živočíšne steroly – ZOOSTEROLY

- cholesterol – vo všetkých tkanivách

Voľný – zúčastňuje sa na stavbe bunkových stien, spôsobuje ich polopriepustnosť, má vplyv na vstrebávanie tukov

Viazaný – esterifikovaný (acylcholesterol)


Cholesterol

 • voľný
 • viazaný
 • che

 

POZOR na zvýšený príjem a škodlivé hromadenie v krvi !