Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Športová príprava SSŠŠ

Športová príprava

Športová príprava

 

Predmet športová príprava a základy športovej prípravy je maturitný predmet, ktorý poskytuje možnosť pre žiakov nahliadnuť do základov trénerstva v svojom športovom odvetví.

 

Individuálny študijný plán:

 

- žiaci, ktorým je umožnené využívať IUP, sú podľa pravidiel povinní absolvovať 3 skúšky, z toho aspoň jednu ústnou formou.

 

Rozdelenie učiva pre 3. ročník:

September                                                                        

Svetové dejiny telesnej kultúry                                                   1

Olympijské hnutie                                                                         1

Telesná kultúra                                                                             1

Anatómia človeka                                                                         1         

Október

Opakovanie – písomná práca                                                     1

Fyziológia človeka a telesných cvičení                                               1

Biomechanika pohybu človeka                                                 1

Regenerácia a rehabilitácia síl športovca                                1

November                

Diagnostika trénovanosti                                                             1

Doping v športe                                                                             1

Opakovanie – písomná práca                                                     1

Športový tréning, členenie, formy, metódy, prostriedky          1

December                                                        

Športový tréning, členenie, formy, metódy, prostriedky          2

Športový tréning a jeho činitele.                                                 1         

Január

Športový tréning a jeho činitele.                                                 1

Tréningová jednotka                                                                     1

Opakovanie.                                                                                              1            

Vytrvalostné schopnosti.                                                             1

Február

Rýchlostné schopnosti.                                                               1                                

Silové schopnosti.                                                                        1

Marec

Psychologická príprava                                                                1    

Teoretická príprava. Opakovanie                                                1

Technická príprava.                                                                      1

Plánovanie, hodnotenie, evidencia športového. tréningu   1

Apríl

Osobitosti športového. tréningu                                                 1

Etika a morálka v športe                                                               1

Máj

Komercionalizácia v športe.                                                        1

Profesionalizmus.                                                                         1

Talent                                                                                                          1

Jún

Výber talentovanej mládeže                                                        1

Plánovanie a evidencia športového tréningu                          2

Rozdelenie učiva pre 4. ročník:

September:    

Úvod do štúdia športovej prípravy.                                    1            
Antické olympijské hry.                                                          1

Športová činnosť v otrokárskej a feudálnej spoločnosti.                                                                                                                  1

Športová činnosť v kapitalizme. Novodobé OH.1
Vznik a štruktúra MOV, Coubertain. Charta

MOV, olympijské symboly, protokol, pojmy.   1

SOV - vznik, vývoj, štruktúra, LOH, ZOH

a Slováci.                                                                                     1              

Telesná kultúra - ciele, úlohy, prostriedky a postavenie v syst. vied.                                                               1

Riadenie športových odvetví na Slovensku, organizácia TK na Slovensku.                                          1

Október:

Oporná sústava človeka.                                                      1

Pohybová sústava človeka.                                1

Pôsobenie človeka na anatómiu človeka.                   1
Opakovanie - písomná práca.                                            1

Bielkoviny, tuky, cukry.                                                          1

Chemické reakcie dôležité pri pohybovej

činnosti.                                                                                        1

Fyziológia a šp. tréning.                                                        1

Zmeny v krvnom obehu, dýchaní, srdcovej

činnosti v dôsledku tréningu.                                             1

November:

Únava, pretrénovanie, športové a predštartové

stavy.                                                                                             1                                                                          

Biomechanika a šport- úlohy, ciele, význam.            1

Dynamická stránka pohybu.                                              1

Kinematická stránka pohybu.                                            1

Význam a úlohy regenerácie a rehabilitácie.              1

Hlavné regeneračné prostriedky a procedúry.            1
Opakovanie - písomná práca.                                            1

Všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť.         1

December:

Základné metódy TV lekárstva a funkčné skúšky.   1

Evidencia tréningového zaťaženia.                1

Pojmy doping, zakázané látky, metódy, lieky.              1

Organizácia a orgány dopingovej kontroly. 1

Charakteristiky šp. tréningu, tréningová jednotka.     1

Systém šp. tréningu.                                                               1

Január

Členenie tréningového procesu – etapy.                     1

Zaťaženie – základ rastu trénovanosti.                         1

Periodizácia tréningového cyklu.                                     1

Didaktické formy šp. tréningu.                                            1

Metódy šp. tréningu.                                                               1

Opakovanie – písomná práca.                                           1

Február

Prostriedky šp. tréningu.                                                       1

Všeobecná a špeciálna pohybová príprava.               1

Druhy silových schopností.                                                 1

Metódy rozvoja sily.                                                                 1

Druhy rýchlostných schopností.                                       1

Rozvoj rýchlostných schopností.                                      1

Marec

Cvičenia rýchlostných schopností – testy.                    1

Druhy vytrvalostných schopností.                           1                           

Metódy rozvoja vytrvalostných schopností.   1

Cvičenia rozvoja a testovania vytrvalostných schopností.                                                                                                              1

Opakovanie – písomná práca.                                           1

Druhy obratnosti a koordinácie.                                        1

Apríl

Metódy rozvoja obratnosti a koordinácie.               1               Cvičenia rozvoja a testovania obratnosti a 

koordinácie.                                                                                1

Technická príprava – pojem, ciele, úlohy. Kritériá hodnotenia techniky.                                                   1

Predpoklady športovcov na technickú pripravenosť.1

Psychologická príprava – pojem, ciele, úlohy.             1

Modelovaný tréning a regulácia predštartových

stavov.                                                                                          1

Máj

Teoretická príprava.                                                 1

Teoretická príprava.                                                 1

Charakteristika šp. talentu a kritériá výberu

talentovanej mládeže.                                             1

Genetické predpoklady a talent.                              1

 

Myslíte si, že máte doma športový talent? Čo je to vlastne športový talent?

V nasledujúcich riadkoch si prečítajte niečo viac o talente, zistíte, ako je na tom váš potomok... A potom Vám prezradíme niečo viac o našom, školskom športovom talente, na ktorého sme veľmi hrdí, čo dokazuje nielen na tenisovom kurte, ale aj v školských laviciach.

Talent – podmieňujú ho genetické faktory, je kombináciou dedičnosti a vplyvu vonkajšieho prostredia

-          Nedá sa presne povedať do akej miery talent ovplyvňuje genetika a do akej miery vplyv prostredia ( tréning)

-          Bez vrodených predpokladov sa nedá dosiahnuť vrcholový výkon, ale na druhej strane sa vývojom športového tréningu posúvajú hranice športovej výkonnosti

-          Pri štúdiu dedičnosti pre šport sa používajú rôzne výskumné pozorovania, tie poukazujú na vplyv dedičnosti na talent

-          Pozorovania: 1)rodokmeň vynikajúcich športovcov

V rodinných líniách sa vyskytujú telesne a pohybovo disponovaní jedinci, ktorí dosahovali výnimočnú športovú výkonnosť , sú to tzv. športové rodiny ( Suková, Pašek, Brezík )športoví súrodenci ( Pospíšilovci, Zábavníkovci )

Z výsledkov pozorovaní vyplýva, že existuje genetická podmienenosť šp. talentu, síce sa nedá obísť vplyv rodiny, výchovy, tradícií, ale dá sa povedať, že jedinci pochádzajúci zo športových rodín majú väčšie potenciálne predpoklady dosiahnuť vrcholný výkon

2) štúdium dvojčiat

Najpresvedčivejší dôkaz je pozorovanie dvojčiat . Sledovaním rozdielov medzi jedno a dvojvaječnými dvojičkami sa zistili, že nie všetky pohybové schopnosti sú determinované rovnakou mierou.

-          Pohybové schopnosti výrazne geneticky určené, dajú sa tréningom rozvíjať len v malom rozsahu nad svoje možnosti sú rýchlosť, vytrvalosť, rýchlostno – silové schopnosti

-          Preukazovanie genetickej podmienenosti je zložité v schopnostiach, založených na zložitých pohybových štruktúrach – obratnosť ( dôležitá je skúsenosť )

3) vývojová stabilita faktorov

Vlastnosti, ktoré sú stále v čase, sú aj po dlhšej dobe v určitej schopnosti nadpriemerné

Vyššia stabilita je u nadpriemerných a podpriemerných ako u priemerných športovcov, teda schopnosti u nad a podpriemerných sú viac geneticky podmienené ako u priemerných. Tí sú viac ovplyvnení vonkajším prostredím a výchovou.

 

 

Náš talent vyhral juniorský Australian Open

Slovák Filip Horanský triumfoval vo štvorhre na juniorskom Australian Open.

 

Pred vyše rokom sme upozornili na slovenského tenistu, ktorý môže v budúcnosti napodobniť úspechy Dominika Hrbatého. A Filip Horanský potvrdil na juniorskom grandslamovom turnaji Australian Open, prečo je najväčším slovenským tenisovým talentom. Spoločne s Čechom Jiřím Veselým zvíťazil vo štvorhre a dosiahol životný úspech. „Tento triumf znamená pre mňa veľmi veľa. Je to ďalšia motivácia do ďalšej práce. Bol to môj sen vyhrať grandslamový turnaj a som preto veľmi šťastný,“ povedal rodák z Piešťan.

Zaujal McEnroea
Horanský na seba výrazne upozornil v máji 2009. Keď sa na Roland Garros prebojoval medzi osem najlepších tenistov, zaujal aj jedného z najlepších tenistov histórie Johna McEnroea. Legendárny tenisový búrlivák sa vyjadril na jeho adresu, že v budúcnosti sa s určitosťou prebojuje do najlepšej svetovej desiatky. O mesiac nato tento úspech zopakoval aj vo Wimbledone.

Tam si ho všimol bývalý agent ďalšej tenisovej legendy Björna Borga, manažér svetovej agentúry IMG Per Hjertquist. "Túto agentúru zaujal svojou tenisovou všestrannosťou. My sa staráme o neho na Slovensku a oni na turnajoch v zahraničí,“ potvrdil pre HN konateľ športovej agentúry Optimus. Aj preto sa Horanský dostal do spoločnosti dvoch najlepších tenistov sveta Rogera Federera a Rafaela Nadala, o ktorých sa taktiež stará agentúra IMG. "Je to pre neho zaväzujúce, pretože keď sa stretáva s takými hviezdami, určite sa im chce podobať,“ hovorí otec tenistu Igor Horanský.

Kľúčové obdobie
Jeho syn bol ešte v šestnástich rokoch svetovou jednotkou svojej vekovej kategórie. Teraz ustúpil z pozícií, pretože začal hrávať menší počet turnajov. Dôvod? Chce sa čo najlepšie pripraviť na prechod medzi seniorov. "Zamerali sme sa na tréningy, aby jeho prechod k seniorom bol čo najlepší. Naberá kondíciu a musí aj pribrať nejaké kilá,“ doplnil jeho otec.

Jeho výška 190 centimetrov predurčuje, aby sa dostal do svetovej špičky. "Jeho technika je veľmi slušná, má dobré myslenie, je chladnokrvný, čo je v tenise výborná vlastnosť,“ povedal bývalý tréner Dominiky Cibulkovej, Vladimír Pláteník. Teraz však musí zvládnuť aj ďalšiu náročnú úlohu - maturitu. Horanský študuje na súkromnom športovom gymnázium Gaudeamus v Bratislave.

"Má individuálny plán, aby sa mohol naplno venovať tréningom. So školou nemá žiadny problém, teraz však musí úspešne zmaturovať a potom sa sústredí už iba na tenis,“ skonštatoval Horanský starší. Jeho syn už od detstva prejavoval tenisový talent, venoval sa však aj futbalu. "Dosť dlho hrával futbal, ale potom sa napokon rozhodol pre tenis,“ ukončil otec nášho tenistu.

 

 

A nakoniec pre všetkých náročných aj menej náročných!

Ohodnoťte sa prostredníctvom testu BMI a posúďte svoju spokojnosť!

OBEZITA (BMI)

Spočítejte si index tělesné hmotnosti (BMI)

Vaše výška:
cm

Vaše váha:
kg

Vypočítaný Body Mass Index- BMI:
Váš výsledek porovnejte s tabulkou

 

muži

ženy

podváha

BMI menší než 20

BMI menší než 19

normální váha

20 až 24,9

19 až 23,9

nadváha

25 až 29,9

24 až 28,9

obezita

30 až 39,9

29 až 38,9

těžká obezita

BMI vyšší než 40

BMI vyšší než 39

Nejste spokojeni se svou postavou? Tady máte 10 tipů jak na to:

1. Změň svůj životní styl a začni mít rád své tělo!

2. Tvrdé diety bez pohybu jsou zbytečné (Jojo efekt, úbytkem není tuk, ale svalová tkáň)!

3. Bez vytrvalostního pohybu to nepujde (důležité je zrychlení metabolismu a k tomu je nejvhodnější vytrvalostní činnost - chůze, běh, kolo, běžky, atd.

4. Dodržuj správné zásady stravování (vynechej rychlé občerstvení, udělej si čas na jídlo, rozlož jídlo alespoň na 5 částí - teplý má být oběd,dodržuj potravinovou pyramidu, pozor na skryté tuky - brambůrky, sladkosti)

5. Máš hlad nebo na něco chuť! Změň činnost toho co právě děláš (Př. Díváš se na TV, běž se projít, vem si knihu a běž si čist atd.)

6. Dodržuj pitný režim! První zhubnutí je většinou způsobeno úbytkem vody.

7. Nikdy nehubni rychle (1 kg za týden je až moc)! Pomalejší úbytek váhy má vždy dlouhodobější účinek.

8. Nestresuj se pokud to nepujde hend (kladná psychika je půlka úspěchu).

9. Zapoj do procesu zdravého života své blízké!

10. Vydrž! Ale pamatuj, že každý má svůj daný genetický kód, který nám určuje tzv. somatotyp.

Kalkulačka kalorií a pohybové aktivity

Kolik energie denně spotřebujeme?

Přibližná spotřebaenergie za hodinu sportování nebo jiné činnosti

kJ

kcal

činnost

do 300

do 70

základní látková přeměna, spánek...

do 400

do 90

všechny aktivity vsedě a vyžadující malé pohyby: šití, čtení, psaní, sledování televize, pletení, oblékání, vaření, řízení auta

400 - 800

90 - 190

lehké domácí práce: umývání nádobí, žehlení, úklid, práce na zahrádce, procházka, psaní na stroji...

800 - 1000

190 - 240

středně těžké domácí práce: stlaní, luxování, praní, sport: chůze 4 km/hod, zdravotní gymnastika, jízda na kole...

1000 - 1500

240 - 360

těžší domácí práce: mytí oken, klepání koberců, tapetování, zednické práce, sport: chůze 6 km/hod., bruslení, pomalé plavání, tanec, míčové hry...

1500 - 1900

360 - 460

aerobik, lyžování, tenis, běh, cyklistika, jízda na kole 15 km/hod., sex...

1900 - 2500

460 - 600

intenzivní sportování: atletika, rychlé plavání, hokej, jogging, veslování, aerobik, lyžování, běhy, box...

nad 2500

více než 600

soutěžní sportování