Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Hospodárska geografia SOA

Hospodárska geografia

                                                                                                  

HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov na obchodnej akadémii

 

 

1.ročník

 

   

     Humánna geografia                                                                                                                                   

     Polárne oblasti  a oceány                                                                                                                               

     Ázia                                                                                                                                                                                    

     Afrika                                                                                                                                                               

     Austrália a oceánia                                                                                                                                                 

     Amerika                                                                                                                                                             

     Európa – charakteristika                                                                                                                  

                  - stredná Európa                                                                                                                     

                  -  severná Európa                                                                                                               

                 -  západná Európa                                                                                                             

                                                                                                   

 

2.ročník

 

   

     Juhozápadná Európa                                                                                                                    

     Juhovýchodná Európa                                                                                                                       

     Východná Európa                                                                                                                                                             

     Miništáty Európy                                                                                                                                            

     Slovenská republika                                                                                                                                               

     Slovenská republika - oblasti                                                                                                                                    

     Globálne problémy ľudstva                                                                                                               

      Hospodárske integrácie                                                                                                                    

      Ochrana ŽP